Specialiserad utbildning för Gigaset pro DECT IP-telefoner

Seminarienummer  
GPRODECTIP   
SeminarietypKlassrumsbaserad utbildning
Obligatoriskt för DECT IP Partner-certifiering
MålgruppServicetekniker
Längd1 dag

Förkunskaper:
Slutfört onlineseminarierna
    • Onlineseminarie för Gigaset pro DECT IP-telefoner
    • Onlineseminarie för grundläggande Gigaset pro-IP-enheter (valfritt)
    • Förberedelser för onlineseminariet för grundläggande VoIP-enheter
      (valfritt)
    • Onlineinformation om PBX:er och telefoner (valfritt)
      
Godkänt på inträdesprovet >= 80 %
    • Gigaset DECT IP-inträdesprov


Inlärningsmål:
Genomför ett flertal praktiska övningar där du lär dig att installera och konfigurera Gigaset N720 Multicell DECT IP-systemet i en kunds IT-miljö. Lär dig genomföra en behovsanalys och planera integreringen av lösningen i kundens IT-miljö. Upptäck hur du använder N720-mätningspaketet och fastställer den optimala placeringen för DECT-sändaren. Det här säkerställer att DECT-lösningen fungerar som den ska med Gigaset T300/T500 PRO eller med andra telekommunikationssystem.


Innehåll:
    • Implementering av N720 DECT IP Multicell-lösningen

    • En introduktion till N720-mätningspaketet

    • Kundscenario med ett exempel på DECT-mätning
        o Behovsanalys
        o Bestäm placeringen av sändningsstationer och mätningspunkterna
        o Utvärdera mätresultaten
        o Integrera DECT-lösningen i kundens IP-nätverk

    • Installera och konfigurera kundens system
        o Synkronisera sändningsstationerna
        o Ansluta till Gigaset T300/T500 PRO
        o Ansluta till andra system med eller utan profilhämtning
        o Registrera och använda mobiltelefoner

    • Funktionellt prov

    • Felanalys
   
    • Slutprov

Vad är nästa certifieringssteg i utbildningsprogrammet?
Du har redan genomfört onlineprovet online for DECT-lösningar.

1. Uppnå status som certifierad partner genom att slutföra den specialiserade
    certifieringsutbildningen för DECT-lösningar.

2. Du ska även genomföra onlineprovet för VoIP-lösningar.

3. Fortsätt till nästa nivå i partnercertifieringsprogrammet genom att slutföra den
    grundläggande certifieringsutbildningen för VoIP-lösningar.

Klicka på länken till vår utbildningspartner för mer information och schemat och kostnader.

Frågor?
Våra utbildare finns där för dig.