Grundutbildning för Gigaset pro-IP-telekommunikationssystem

Seminarienummer  
GPROPBXBAS
SeminarietypKlassrumsbaserad utbildning
Obligatoriskt för PBX Partner-certifiering
MålgruppServicetekniker
Längd2 dagar

Förkunskaper:
Slutfört onlineseminarierna
    • Onlineseminarie för Gigaset pro-IP-telekommunikationssystem
    • Onlineseminarie för Gigaset pro-IP-kontorstelefoner
    • Onlineseminarie för grundläggande Gigaset pro-IP-enheter
       (valfritt)
    • Förberedelser för onlineseminariet för grundläggande VoIP-
      enheter (valfritt)
    • Onlineinformation om PBX:er och telefoner (valfritt)
       
Godkänt på inträdesprovet >= 80 %
    • PBX-inträdesprov för Gigaset pro


Inlärningsmål:
Genomför ett flertal praktiska övningar där du lär dig installera och konfigurera Gigaset pro-VoIP-systemet. Lär dig ansluta systemet till ITSP och ISDN-nätverket, och lär dig konfigurera användarauktoriseringar och -funktioner via webben och
användargränssnittet för administrering. Lär dig aktivera SIP-slutenheter med automatisk etablering och manuell konfigurering av systemet, och lär dig använda enheterna baserat på olika kundscenarier.


Innehåll:
    • Installera systemet/använda systemet för första gången
        o Använda guiden för första gången
        o Uppdatera den inbyggda programvaran
        o Språk och nätverksinställningar
        o Ansluta den externa e-posttjänsten
        o Licensiering, säkerhetskopiering och återställning

    • Ansluta till AMT-leverantören
        o Ansluta till ITSP (leverantören av internet-telefonstjänster)
        o Ansluta till ISDN (Integrated Services Digital Network)

    • Användarkonfigurering
        o Översikt över webb- och administrationsgränssnittet
        o Importera användardata
        o Användarinställningar (auktoriseringar, enheter,
          telefonnummer etc.)
        o Konfigurera användarfunktioner (omdirigeringar, röstbrevlådor
          etc.)

    • Slutenheter/SIP-enheter
        o Automatisk etablering
        o Halvautomatisk etablering
        o Manuell konfigurering

    • Gigaset-integrering
        o Ansluter till TAPI
        o Outlook Connector
        o Fax-/skrivardrivrutin

    • Använda systemet och användarscenarier
        o Använda slutenheterna
        o Använda det webbaserade användargränssnittet
        o Aktivera och avaktivera funktioner

    • Nätverk för Gigaset pro-inrättningar
        o Nätverkstäckande funktioner
        o Konfigurering
        o Kundscenarier

    • Slutprov

Vad är nästa certifieringssteg i utbildningsprogrammet?
Du har redan genomfört onlineprovet online for VoIP-lösningar.

Du har redan blivit certifierad för VoIP-lösningar.

1. Det är dags att slutföra onlineutbildningen för DECT-lösningar.
    Fortsätt till nästa nivå i partnercertifieringsprogrammet genom att slutföra den
    specialiserade certifieringsutbildningen för DECT-lösningar.

Klicka på länken till vår utbildningspartner för mer information och schemat och kostnader.

Frågor?
Våra utbildare finns där för dig.