Klassrumsutbildning från Gigaset pro

Målet med den här klassrumsutbildningen är att se till att deltagarna kan genomföra oberoende underhåll, felsökning och support på nivå 2. Den tar inte bara upp tekniska problem, utan möjliggör även praktisk implementering av utbildningen.